top of page

Školení a kurzy

Školení_wellkome

Proč školení od Hyperon advisory?

Po konzultaci vám můžeme připravit individuální školení dle vašich požadavků a potřeb.

Kurzy jsou sestaveny tak, aby odpovídaly konkrétním pracovním rolím.

Upravíme školení dle potřeb zákazníka, na základě kterých zpracujeme individuální dokumentaci.

Všechna školení jsme schopni zajistit presenčně nebo online.

Disponujeme veškerou školící technikou včetně školících notebooků.

Naší specialisté provádí individuální školení v prostorách zákazníka, případně v jiných lokalitách.

Kotva 1

KONTAKTUJTE NÁS A VYŽÁDEJTE
SI KONKRÉTNÍ INFORMACE

Banner

Jednou nahoře, jednou dole.

My víme, jak pomoci udržet se nahoře

Kalendar.png

20 let

 

Mnohaleté zkušenosti, které předáváme naším partnerům.

Mašlenky.png

ŘSD

Naše služby využívají ední společnosti republiky

čas.png

3.500

 

Individuálních hodin konzultací za rok

Lide.png

1000

 

Více jak 1000 proškolených zaměstnanců za rok.

Školení na míru

Vedle standardních (katalogových) školení poskytujeme také odborná a speciální školení, která jsou sestavena podle specifických potřeb zákazníka pro jeho konkrétní projekty s orientací na detajl. Sestavte si školení na míru svým potřebám, pracovníkům, časovému rozvrhu a rozpočtu. Kontaktujte nás, rádi se domluvíme.

 

Realizace probíhá v prostorách Hyperon advisory, s.r.o, nebo u zákazníka. Dále můžeme nabídnout On-line školení přes MS Teams či jinou platformu.

 

Pokud nemá zákazník zájem přímo o školení, pak nabízíme také odborné konzultace. Vycházíme při nich z našich dlouholetých zkušeností. V rámci naší poradenské činnosti vás úspěšně provedeme džunglí zavádění BIMu a digitalizace ve stavebnictví.

Aspe
Kotva 6

Školení a technickou podporu poskytuje vysoce kvalifikovaný tým specialistů. Jejich odbornost a kvalifikace je rozvíjena díky systematickému vzdělávání, komunikačních dovedností a v používání
softwarových aplikací rodiny Aspe.

 

Tým technické podpory je pravidelně certifikován společností IBR Consulting, s.r.o., což uživatelům garantuje nejvyšší kvalitu služeb.

Kotva 7

Nabídka školení v systémech ASPE

Basic

základní orientace v programu,
ukázka modulů a jejich nastavení,
souběžná práce na více projektech, práce s moduly,
čerpání, ZBV,
harmonogram, průběh stavby a
sledování nákladů,
tiskové sestavy, reporty,
sestavení soupisu prací dle projektu,
využití 3D modelu,

Advanced – Stavbyvedoucí

základní orientace v cenových
soustavách,
nastavení parametrů programu a
informační model stavby,
orientace v modulu stavba, práce, 

s rozpočtem, importy soupisu prací, jednoduché kalkulace,
práce se změnami během,
výstavby, vytváření nové položky
ZBV, skupiny dle ŘSD,
tvorba zjišťovacích protokolů, převzetí položky na ZP, práce v synchronizovaném seznamu,
vytváření faktur, hromadné
generování faktur ze ZP, zálohové
faktury,
základní tiskové výstupy, tiskové, sestavy

pro sledování realizace stavby,
harmonogram, průběh stavby a sledování nákladů,
import a export (SP, ZBV, ZP, FA),

Advanced – Rozpočtář

používané cenové soustavy a
práce s nimi,
nastavení parametrů programu a
stavby,
sestavení položkového rozpočtu,
zadání výkazu výměr položek
(výpočet množství),
výpočty přesuny hmot a sutí,
přepočty cen,
hromadné změny položek
objektů,
tvorba ZBV,
základní tiskové výstupy,
exporty a importy rozpočtů,
kalkulace (založení rozpadu
položky, úprava KV pro jednotlivé
objekty atd.),
Vyhodnocování nabídek,
harmonogram, průběh stavby a
sledování nákladů,

Přehled škol
Data Processing

Stavební rozpočty - Efektivní nástroj, který šetří peníze

Kotva 8
Kurs

Objednejte si kurz z naší nabídky:

Zvyšujeme

ZVYŠUJEME VÝKONNOST FIREM
Předáváme znalosti | Dovednosti | Inspirujeme | Motivujeme

Vzdělávací program HYPERON ADVISORY vychází z vlastních více jak 25letých zkušeností práce s ASPE 10, AspeOnline, AspeEsticon, AspeHub a AspeMip. Je postavený na propracovaném systému školení a odborných konzultací se zaměřením na efektivní využívání těchto moderních technologií, optimalizaci procesů, řízení projektu od tvorby nabídky přes realizaci stavby až po její dokončení a předání k užívání.


Společně s vámi navrhneme vhodný vzdělávací program, který Vám umožní snadný přechod na ASPE technologie v
případě, že jste dříve využívali jiné systémy a zrychlí vaší práci.

Dosažení Deal

AspeEsticon

AspeEsticon je modulární aplikace, která přináší podstatnou novinku v propojení konstrukčních prvků s 3D modelem, dále cenové soustavy, přehledný výpočet celoživotních nákladů na stavbu, vytváření změnových listů, zjišťovacích protokolů, faktur a generování příslušných tiskových sestav.

AspeHub

AspeHub certifikovaně splňuje požadavky Směrnice SFDI na CDE (jednotné datové prostředí). Připravili jsme pro Vás celodenní školení určené pro prvotní seznámení s programem se zaměřením na práci s dokumenty a základním přehledem o dalších modulech a ostatních funkcích.

Aspe 10

Stávající program, jenž využívá celá řada firem. Celodenní školení určené pro prvotní seznámení s celým programem; náplní školení je ovládání a orientace v programu, jednotlivých modulech, jejich nastavení a celkový přehled o práci v nich a možnostech výstupů.

Pracovní schůzka

Témata

◾ orientace v programu (stromová struktura, nástrojová lišta, menu, záložky)

◾ přehled v adresářové struktuře

◾ nastavení parametrů stavby

◾ číselníky

◾ možnosti vyhledání a filtrování záznamů v jednotlivých seznamech,

◾ základní obecné funkce (kopírování, mazání, exporty, importy, tisky)

◾ popis základních modulů

◾ zpracování zakázky ve všech základních modulech (Aspe, Stavba, ZBV, Čerpání, Faktury, včetně vyžití modulu Cenové soustavy)

◾ základní tiskové sestavy

◾ celkový přehled o práci

◾ ukázka modulů a jejich nastavení

Metody vzdělávání

Své znalosti můžete rozšířit mnoha způsoby. Vyberte si metodu, která vám nejlépe vyhovuje! Nabízíme:

 

◾ Prezenční školení 
Teorie kombinovaná s vysokým podílem praktických cvičení

◾ Online školení 
Setkejte se s našimi odborníky online – v našich virtuálních učebnách 

◾ Individuální školení 

na základě poptávky, naší specialisté provádí individuální školení v prostorách zákazníka, případně v jiných lokalitách

Na schůzce

Možnosti individuálního školení
Sestavte si školení na míru svým potřebám, pracovníkům, časovému rozvrhu a rozpočtu

Kotva 2
Kontaktujte nás, rádi se domluvíme.
O který den, by jste měli zájem?

Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Rádi Vám poptávku zpracujeme. Brzy naviděnou!

Kotva 3
Kotva 4
bottom of page