Školení a kurzy

Proč školení od Hyperon advisory?

Po konzultaci vám můžeme připravit individuální školení dle vašich požadavků a potřeb.

Kurzy jsou sestaveny tak, aby odpovídaly konkrétním pracovním rolím.

Upravíme školení dle potřeb zákazníka, na základě kterých zpracujeme individuální dokumentaci.

Všechna školení jsme schopni zajistit presenčně nebo online.

Disponujeme veškerou školící technikou včetně školících notebooků.

Naší specialisté provádí individuální školení v prostorách zákazníka, případně v jiných lokalitách.

 

ZVYŠUJEME VÝKONNOST FIREM
Předáváme znalosti | Dovednosti | Inspirujeme | Motivujeme

Nedostatečná kvalifikace dnes vyvíjí na výrobní zaměstnance enormní tlak. Komplexnost provozních a technických systémů, které musejí navrhovat, obsluhovat a servisovat, neustále roste. Ke zvládnutí stále náročnějších úkolů a dovedností na různých pozicích jsou třeba různorodé dovednosti. Generace zkušených pracovníků odchází do důchodu a s sebou si bere společné znalosti.

Podnikatel pomocí přenosného počítače

AspeEsticon

AspeEsticon je modulární aplikace, která přináší podstatnou novinku v propojení konstrukčních prvků s 3D modelem, dále cenové soustavy, přehledný výpočet celoživotních nákladů na stavbu, vytváření změnových listů, zjišťovacích protokolů, faktur a generování příslušných tiskových sestav.

AspeHub

AspeHub certifikovaně splňuje požadavky Směrnice SFDI na CDE (jednotné datové prostředí). Připravili jsme pro Vás celodenní školení určené pro prvotní seznámení s programem se zaměřením na práci s dokumenty a základním přehledem o dalších modulech a ostatních funkcích.

Aspe 10

Stávající program, jenž využívá celá řada firem. Celodenní školení určené pro prvotní seznámení s celým programem; náplní školení je ovládání a orientace v programu, jednotlivých modulech, jejich nastavení a celkový přehled o práci v nich a možnostech výstupů.

Pracovní schůzka

Témata

◾ orientace v programu (stromová struktura, nástrojová lišta, menu, záložky)

◾ přehled v adresářové struktuře

◾ nastavení parametrů stavby

◾ číselníky

◾ možnosti vyhledání a filtrování záznamů v jednotlivých seznamech,

◾ základní obecné funkce (kopírování, mazání, exporty, importy, tisky)

◾ popis základních modulů

◾ zpracování zakázky ve všech základních modulech (Aspe, Stavba, ZBV, Čerpání, Faktury, včetně vyžití modulu Cenové soustavy)

◾ základní tiskové sestavy

◾ celkový přehled o práci

◾ ukázka modulů a jejich nastavení

Metody vzdělávání

Své znalosti můžete rozšířit mnoha způsoby. Vyberte si metodu, která vám nejlépe vyhovuje! Nabízíme:

 

◾ Prezenční školení 
Teorie kombinovaná s vysokým podílem praktických cvičení

◾ Online školení 
Setkejte se s našimi odborníky online – v našich virtuálních učebnách 

◾ Individuální školení 

na základě poptávky, naší specialisté provádí individuální školení v prostorách zákazníka, případně v jiných lokalitách

Na schůzce