top of page

Školení a kurzy

Školení_wellkome

Proč školení od Hyperon advisory?

Po konzultaci vám můžeme připravit individuální školení dle vašich požadavků a potřeb.

Kurzy jsou sestaveny tak, aby odpovídaly konkrétním pracovním rolím.

Upravíme školení dle potřeb zákazníka, na základě kterých zpracujeme individuální dokumentaci.

Všechna školení jsme schopni zajistit presenčně nebo online.

Disponujeme veškerou školící technikou včetně školících notebooků.

Naší specialisté provádí individuální školení v prostorách zákazníka, případně v jiných lokalitách.

Kotva 1
Banner

Jednou nahoře, jednou dole.

My víme, jak pomoci udržet se nahoře

Kalendar.png

20 let

 

Mnohaleté zkušenosti, které předáváme naším partnerům.

Mašlenky.png

ŘSD

Naše služby využívají ední společnosti republiky

čas.png

3.500

 

Individuálních hodin konzultací za rok

Lide.png

1000

 

Více jak 1000 proškolených zaměstnanců za rok.

Školení na míru

Vedle standardních (katalogových) školení poskytujeme také odborná a speciální školení, která jsou sestavena podle specifických potřeb zákazníka pro jeho konkrétní projekty s orientací na detajl. Sestavte si školení na míru svým potřebám, pracovníkům, časovému rozvrhu a rozpočtu. Kontaktujte nás, rádi se domluvíme.

 

Realizace probíhá v prostorách Hyperon advisory, s.r.o, nebo u zákazníka. Dále můžeme nabídnout On-line školení přes MS Teams či jinou platformu.

 

Pokud nemá zákazník zájem přímo o školení, pak nabízíme také odborné konzultace. Vycházíme při nich z našich dlouholetých zkušeností. V rámci naší poradenské činnosti vás úspěšně provedeme džunglí zavádění BIMu a digitalizace ve stavebnictví.

Aspe
Kotva 6

Školení a technickou podporu poskytuje vysoce kvalifikovaný tým specialistů. Jejich odbornost a kvalifikace je rozvíjena díky systematickému vzdělávání, komunikačních dovedností a v používání
softwarových aplikací rodiny Aspe.

 

Tým technické podpory je pravidelně certifikován společností IBR Consulting, s.r.o., což uživatelům garantuje nejvyšší kvalitu služeb.

Kotva 7

Nabídka školení v systémech ASPE

Basic

základní orientace v programu,
ukázka modulů a jejich nastavení,
souběžná práce na více
p
rojektech, práce s moduly,

čerpání, ZBV,
harmonogram, průběh stavby a
s
ledování nákladů,

tiskové sestavy, reporty
sestavení soupisu prací dle
p
rojektu

využití 3D modelu,

Advanced – Stavbyvedoucí

základní orientace v cenových
s
oustavách

nastavení parametrů programu a
i
nformační model stavby

orientace v modulu stavba, práce
s rozpočtem, importy soupisu prací,
jednoduché kalkulace
práce se změnami během
výstavby, vytváření nové položky
ZBV, skupiny dle ŘSD

tvorba zjišťovacích protokolů,
převzetí položky na ZP, práce v
synchronizovaném seznamu

vytváření faktur, hromadné
generování faktur ze ZP, zálohové
faktury

základní tiskové výstupy, tiskové
sestavy pro sledování realizace
stavby,

harmonogram, průběh stavby a
sledování nákladů,
import a export (SP, ZBV, ZP, FA)

Advanced – Rozpočtář

používané cenové soustavy a
práce s nimi,

nastavení parametrů programu a
s
tavby,

sestavení položkového rozpočtu,
zadání výkazu výměr položek
(
výpočet množství),

výpočty přesuny hmot a sutí,
přepočty cen,
hromadné změny položek
objektů,
tvorba ZBV,
základní tiskové výstupy,
exporty a importy rozpočtů,
kalkulace (založení rozpadu
p
oložky, úprava KV pro jednotlivé
objekty atd.),

Vyhodnocování nabídek,
harmonogram, průběh stavby a
sledování nákladů,

Přehled škol
Data Processing

Stavební rozpočty - Efektivní nástroj, který šetří peníze

Kotva 8
Kurs