DATOVÉ SLUŽBY

Jako hrdý člen partnerské sítě IBR Consulting poskytujeme technickou podporu všech jejich produktů. Díky úzké vazbě na naše bývalé kolegy můžeme nabídnout opravdu kvalitní znalosti a zkušenosti našich certifikovaných zaměstnanců při řešení všech technických (i jiných) problémů. 😊

 

NA ZAČÁTKU JE TRANSPARENTNÍ SOUTĚŽ

Prověření soupisu prací před zveřejněním, harmonizace nabídek uchazečů vůči kontrolnímu rozpočtu, tvorba rekapitulací a cenového zrcadla

NASTAVENÍ DSS PŘI ZAVEDENÍ A UKONČENÍ PROJEKTU

Zavedení dat do stavby, nastavení parametrů projektu dle platných směrnic a nařízení, doplnění potřebných údajů projektu dle SoD, založení účastníků projektu, nastavení rolí a práv pro participanty projektu, aktualizace rolí a práv pro participanty projektu (dle požadavků), zpracování offline dat pro předání objednateli, studium a zatřídění podkladů, zpracování „Závěrečné zprávy projektu“

PRŮBĚŽNÉ DOPLŇOVÁNÍ A KONTROLA DAT

Kontrola elektronických podkladů vůči tištěným originálům, čerpání a fakturace ve formátu XC4, změny během výstavby ve formátu XC4, harmonogram ve formátu XC4, kontrola přečerpání položek, zajištění základní technické pomoci při zjištění nekompatibility dat, nahrání do systému DSS uložiště

KOORDINÁTOR DSS ZAJISTÍ TECHNICKOU ASISTENCI PO DOBU VÝSTAVBY

Zpracování dokumentu EIR (Informační požadavky klienta na projekt), vstupní jednání s účastníky realizace projektu, zpracování dokumentu BEP (plán realizace BIM) projektu, průběžná aktualizace dokumentu BEP projektu, zpracování průběžných výstupů pro objednatele (dle požadavků), koordinace školení DSS pro všechny role projektu, jednání s účastníky realizace projektu (dle požadavků), koordinace procesů při zajištění a správě dat v DSS, studium a zatřídění podkladů

JEDNODUCHÁ SPRÁVA MODULU DOKUMENTY

Studium a zatřídění podkladů, digitalizace tištěných podkladů, evidence dokumentů projektu, nahrání digitalizovaných podkladů do DSS, kontrola úplnosti dokumentů/ podkladů, nastavení práv na složkovou strukturu pro jednotlivé participanty a role, aktualizace rolí a práv pro participanty projektu (dle požadavků)

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA ÚLOŽIŠTĚ DAT

Bezpečný přenos dat z DSS do Centrálního datového uložiště GŘ ŘSD ČR (CDS), bezpečný přenos dat z CDS do „Kontrolní databáze“ u staveb spolufinancovaných z fondů SFDI

SROZUMITELNÉ SCHVALOVACÍ PROCESY (WORKFLOW)

Definování schvalovacích procesů, změna nastavených a zavedených schvalovacích procesů, doplnění nových schvalovacích procesů v průběhu realizace projektu

OSTATNÍ SLUŽBY

Další konzultační činnosti podle vašich požadavků