top of page
Stavební plán

Datové služby

Buďte neustále v obraze díky systému pro komplexní digitální sledování stavby. Rozpočty, harmonogramy, fakturaci nebo změny během výstavby zvládnete jedna dvě. A konečně najdete veškerou dokumentaci na jednom místě. Náš datový sklad stavby vám pomůže s jejich evidencí a stane se tak nepostradatelným zdrojem pro implementaci BIM.

Rozpočet

„Vkládejte nebo vytvářejte online položkové rozpočty včetně technické specifikace a výkazu výměr, které mají vazbu na čerpání a změny během výstavby. Náš systém Vám umožní rychlé vyhledávání i filtrování.
Do datového skladu můžete nahrát smluvní rozpočet v otevřeném formát XC4, který splňuje Vyhlášku č. 169/2016 SB., o zadávání veřejných zakázek. V opáčeném případě vás systém upozorní na potřebné úpravy. Dokument je chráněn proti editaci, čímž je zaručena jednotná a jasná evidence. Jakékoliv změny rozpočtu můžete provádět v modulu ZBV.“
Kotva 3

Spolehněte se, že o váš projekt
bude dobře postaráno

Jako hrdý člen partnerské sítě IBR Consulting poskytujeme technickou podporu všech jejich produktů. Díky úzké vazbě na naše bývalé kolegy můžeme nabídnout opravdu kvalitní znalosti a zkušenosti našich certifikovaných zaměstnanců při řešení všech technických (i jiných) problémů.

Na začátku je transparentní soutěž

Prověření soupisu prací před zveřejněním, harmonizace nabídek uchazečů vůči kontrolnímu rozpočtu, tvorba rekapitulací a cenového zrcadla

Průběžné doplňování a kontrola dat

Kontrola elektronických podkladů vůči tištěným originálům, čerpání a fakturace ve formátu XC4, změny během výstavby ve formátu XC4, harmonogram ve formátu XC4, kontrola přečerpání položek, zajištění základní technické pomoci při zjištění nekompatibility dat, nahrání do systému DSS uložiště

Jednoduchá správa modulu

Studium a zatřídění podkladů, digitalizace tištěných podkladů, evidence dokumentů projektu, nahrání digitalizovaných podkladů do DSS, kontrola úplnosti dokumentů/ podkladů, nastavení práv na složkovou strukturu pro jednotlivé participanty a role, aktualizace rolí a práv pro participanty projektu (dle požadavků)

Pravidelná údržba uložiště

Bezpečný přenos dat z DSS do Centrálního datového uložiště GŘ ŘSD ČR (CDS), bezpečný přenos dat z CDS do „Kontrolní databáze“ u staveb spolufinancovaných z fondů SFDI

Konečně data na jednom místě a sdílené pro všechny, kteří je potřebují.

Srozumitelné schvalovací procesy

Definování schvalovacích procesů, změna nastavených a zavedených schvalovacích procesů, doplnění nových schvalovacích procesů v průběhu realizace projektu

Nastavení DSS při zavedení a ukončení projektu

Zavedení dat do stavby, nastavení parametrů projektu dle platných směrnic a nařízení, doplnění potřebných údajů projektu dle SoD, založení účastníků projektu, nastavení rolí a práv pro participanty projektu, aktualizace rolí a práv pro participanty projektu (dle požadavků), zpracování offline dat pro předání objednateli, studium a zatřídění podkladů, zpracování „Závěrečné zprávy projektu“

Technická asistence po dobu výstavby

Zpracování dokumentu EIR (Informační požadavky klienta na projekt), vstupní jednání s účastníky realizace projektu, zpracování dokumentu BEP (plán realizace BIM) projektu, průběžná aktualizace dokumentu BEP projektu, zpracování průběžných výstupů pro objednatele (dle požadavků), koordinace školení DSS pro všechny role projektu, jednání s účastníky realizace projektu (dle požadavků), koordinace procesů při zajištění a správě dat v DSS, studium a zatřídění podkladů

architekti

Rozpočet

Alfa omega stavby

01

3D Model

Prohlížejte 3D model s vazbou na položkový rozpočet

02

Dokumenty

Sdílejte aktuální verze veškerých dokumentů se všemi, kdo je potřebují.

03

Harmonogram 

a finanční plán

Mějte po ruce vždy tu správnou verzi.

04

Mobilní platforma

Ovládejte celou stavbu ze svého mobilu či tabletu.

05

Workflow

Nadefinujte si vlastní systém schvalování.

06

Změny během výstavby

Evidujte a spravujte změnové listy na jednom místě.

07

Zjišťovací protokoly

Udržujte neustálou kontrolu nad prováděnými pracemi.

08

Reporting

Mějte aktuální informace o stavbě  vždy po ruce.

09

Datové služby: Text
DSS: spolhněte se (mapa)

Chcete své firmě poskytovat špičkové služby?
Neváhejte nám zaslat poptávku...

Hlavní výhody DSS

Evidujte rozpočty, klíčový základ pro řízení celé stavby.

Prohlížejte 3D model s vazbou na položkový rozpočet.

Sdílejte aktuální verze veškerých dokumentů se všemi, kdo je potřebují.

Mějte po ruce vždy tu správnou verzi.

Evidujte a spravujte změnové listy na jednom místě.

Ovládejte celou stavbu ze svého mobilu či tabletu.

Udržujte neustálou kontrolu nad prováděnými pracemi.

Nadefinujte si vlastní systém schvalování.

Mějte aktuální informace o stavbě vždy po ruce.

Jedno chytré řešení pro řízení celé stavby.

Spolehněte se, že o váš projekt bude dobře postaráno.

Kotva 2
Kotva 1
Datové služby: Seznam

Potřebujete poradit s výběrem?
Zanechte nám poptávku a naše podpora se vám ozve a poradí.

bottom of page