top of page

Datové služby

DS wellkome

Veškeré informace jsou obsaženy v informačních systémech, které vaše společnost již provozuje.
Dostáváte ze svých dat maximum?

Buďte neustále v obraze díky systému pro komplexní digitální sledování stavby. Rozpočty, harmonogramy, fakturaci nebo změny během výstavby zvládnete jedna dvě. A konečně najdete veškerou dokumentaci na jednom místě. Náš datový sklad stavby vám pomůže s jejich evidencí a stane se tak nepostradatelným zdrojem pro implementaci BIM.

Jako hrdý člen partnerské sítě IBR Consulting poskytujeme technickou podporu všech jejich produktů. Díky úzké vazbě na naše bývalé kolegy můžeme nabídnout opravdu kvalitní znalosti a zkušenosti našich certifikovaných zaměstnanců při řešení všech technických (i jiných) problémů.

Kotva 3

Hlavní výhody DSS

Evidujte rozpočty, klíčový základ pro řízení celé stavby.

Prohlížejte 3D model s vazbou na položkový rozpočet.

Sdílejte aktuální verze veškerých dokumentů se všemi, kdo je potřebují.

Mějte po ruce vždy tu správnou verzi.

Evidujte a spravujte změnové listy na jednom místě.

Jedno chytré řešení pro řízení celé stavby.

Ovládejte celou stavbu ze svého mobilu či tabletu.

Udržujte neustálou kontrolu nad prováděnými pracemi.

Spolehněte se, že o váš projekt bude dobře postaráno.

Nadefinujte si vlastní systém schvalování.

Mějte aktuální informace o stavbě vždy po ruce.

Na začátku je transparentní soutěž

Prověření soupisu prací před zveřejněním, harmonizace nabídek uchazečů vůči kontrolnímu rozpočtu, tvorba rekapitulací a cenového zrcadla

Průběžné doplňování a kontrola dat

Kontrola elektronických podkladů vůči tištěným originálům, čerpání a fakturace ve formátu XC4, změny během výstavby ve formátu XC4, harmonogram ve formátu XC4, kontrola přečerpání položek, zajištění základní technické pomoci při zjištění nekompatibility dat, nahrání do systému DSS uložiště

Jednoduchá správa modulu

Studium a zatřídění podkladů, digitalizace tištěných podkladů, evidence dokumentů projektu, nahrání digitalizovaných podkladů do DSS, kontrola úplnosti dokumentů/ podkladů, nastavení práv na složkovou strukturu pro jednotlivé participanty a role, aktualizace rolí a práv pro participanty projektu (dle požadavků)

Pravidelná údržba uložiště

Bezpečný přenos dat z DSS do Centrálního datového uložiště GŘ ŘSD ČR (CDS), bezpečný přenos dat z CDS do „Kontrolní databáze“ u staveb spolufinancovaných z fondů SFDI

Pracovníci na stavbě

Konečně data na jednom místě a sdílené pro všechny, kteří je potřebují.

Nastavení DSS při zavedení a ukončení projektu

Zavedení dat do stavby, nastavení parametrů projektu dle platných směrnic a nařízení, doplnění potřebných údajů projektu dle SoD, založení účastníků projektu, nastavení rolí a práv pro participanty projektu, aktualizace rolí a práv pro participanty projektu (dle požadavků), zpracování offline dat pro předání objednateli, studium a zatřídění podkladů, zpracování „Závěrečné zprávy projektu“

Technická asistence po dobu výstavby

Zpracování dokumentu EIR (Informační požadavky klienta na projekt), vstupní jednání s účastníky realizace projektu, zpracování dokumentu BEP (plán realizace BIM) projektu, průběžná aktualizace dokumentu BEP projektu, zpracování průběžných výstupů pro objednatele (dle požadavků), koordinace školení DSS pro všechny role projektu, jednání s účastníky realizace projektu (dle požadavků), koordinace procesů při zajištění a správě dat v DSS, studium a zatřídění podkladů

Srozumitelné schvalovací procesy

Definování schvalovacích procesů, změna nastavených a zavedených schvalovacích procesů, doplnění nových schvalovacích procesů v průběhu realizace projektu

Kotva 2

Datový sklad stavby-
nabízené služby

Koordinátor DSS

 

Náš odborník vám bude vždy k ruce při řešení jakéhokoli problému v DSS. Pomůže vám nastavit a zajistit vše důležité pro bezproblémový chod a práci v jednotném datovém prostředí.

Řízení času

 

Technická asistence v rámci formální i věcné kontroly předkládaných harmonogramů včetně poskytování konzultací v souladu s metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC.

Struktura dokumentů

 

Vytvoření libovolné složkové struktury dokumentů, se kterou vám pomohu naší odborníci. Můžete využít naších mnohaletých zkušeností, které přízpůsobíme právě pro potřeby

Předání off-line dat

 

Po ukončení životního cyklu projektu v prostředí DSS vám budou všechny dokumenty a další elektronická data předána na vhodném datovém nosiči, včetně jejich soupisu. Součástí předávaných dat je i závěrečná zpráva.

Digitalizace podkladů

 

Digitalizace tištěných dokumentů, které nemají elektronickou podobu a je potřeba jejich evidence v rámci projektu. Dokumenty zajistíme, digitalizujeme a nahrajeme do předem definované složkové 

Zadávací řízení

 

Provedeme vás úspěšně procesem zadávacího řízení na výběr zhotovitele vašeho projektu. Komplexně zkontrolujeme předložené nabídky, ověříme úplnost a správnost, popřípadě posoudíme MNNC.

Změny během výstavby

 

Kontrola úplnosti a správnosti elektronických podkladů od zhotovitele ve formátu XC4 oproti tištěným originálním dokumentům (změnových rozpočtů v návaznosti na odsouhlasené ZBV), včetně možnosti dalších služeb.

Školení uživatelů

 

Neumíte prostředí DSS pracovat? Není problém. Základní školení všech uživatelů, kteří budou vstupovat do jednotného datového prostředí DSS, včetně certifikace s platnosti na 2 roky od zkušených lektorů.

Claim management

Nároky zhotovitelů? Vedeme databázi nároků, které vznesli zhotovitele projektu, a jejich kontrolu. Technická a poradenská činnost zpracovateli změn při výpořádavání se vznesenými nároky či příprava návrhů odpovědi.


DSS

Konzultační činnost

 

Nevíte si s čímkoli rady? Právě pro tyto příležitosti je zde možnost pravidelných i  nepravidelných konzultačních dnů, sloužících k projednání a řešení situací vzniklých v průběhu realizace vašeho projektu.

Asistence při sehrávání

 

Nevíte si rady se sehráním elektronických podkladů ve formátu XC4? Pomůžeme vám aktualizovat projekt o zjišťovací protokoly, faktury, změny během výstavby, harmonogram či za vás nahrajeme jakýkoli dokument.

Vytvoření projektu

 

Zavedení vašeho projektu do prostředí DSS, včetně založení účastníků a definování jejich rolí a práv. Sehrání vítězné nabídky a nastavení důležitých parametrů projekt, nezbytných pro následnou fází realizace.

Zatřídění ZBV do skupin

 

Náš tým odborníků zajistí analýzu a posouzení navrhovaných uměn v souladu s platnou legislativou (aktuální znění ZZVZ) a uzavřenými smluvními dohodami, včetně sledování všech zákonem stanovených limitů.

Schvalovací procesy

 

Potřebujete mít přehled, kdo je zodpovědný za jednotlivé činnosti, rozdělovat kompetence a zjednodušit schvalování? Nadefinujte společně s námi vlastní systém schvalování jednotlivých procesů či dokumentů.

Cenové expertizy

 

Cenové expertiza položek obsažených v ZBV, kontrola úplnosti a správnosti navrhovaných položek, včetně kontroly celkových změnových rozpočtů. Kontrola nově vzniklých položek ověřením individuální kalkulace.

Čerpání a fakturace

 

Kontrola úplnosti a správnosti elektronických podkladů od zhotovitele ve formátu XC4 oproti tištěným originálním dokumentům (zjišťovacích protokolů o provedených pracích a fakturace).

Závěrečná zpráva

 

Samozřejmostí, po ukončení vedení projektu v prostředí DSS, je závěrečná zpráva, shrnující tuto fází projektu. Součástí této zprávy je soupis všech dokumentů či kompletní finanční rekapitulace.

Administrace ZBV

 

Nechte ZBV na nás. Provedeme základní analýzu, posouzení nároků navrhovaných změn, přípravu průvodních listů a specifikaci dokumentů pro zajištění úplnosti dokumentace změn závazků.

Kotva 1

KONTAKTUJTE NÁS A VYŽÁDEJTE
SI KONKRÉTNÍ INFORMACE

Práce s finančními dokumenty

Rozpočet

 

Vkládejte nebo vytvářejte online položkové rozpočty včetně technické specifikace a VV, které mají vazbu na čerpání a změny během výstavby. Náš systém vám umožní rychlé vyhledávání i filtrování.


Do DSS můžete nahrát smluvní rozpočet v otevřeném formátu XML, např. XC4, který splňuje vyhlášku č. 169/2016 a Zákon č. 134/2016 Sb., o ZVZ.


V opačném případě vás systém upozorní na potřebné úpravy. Realizovaný rozpočet je chráněn proti editaci, čímž je zaručena jednotná a jasná evidence. Jakékoliv změny rozpočtu můžete provádět v modulu ZBV.

Dokumenty


Ukládejte stavební dokumentaci na jedno místo. Upravujte ji a zpřístupněte těm, kdo s ní potřebuji pracovat. Dokumenty MS Word, Excel, PDF, smlouvy, fotky, zápisy z porad, 3D modely a další můžete kdykoli prohlížet online či stahovat pomocí webového rozhraní.


Nabízíme neomezenou velikost úložiště, zabezpečený přístup, snadné nastavení práv k dokumentům a evidenci jednotlivých verzí. V případě potřeby tak jednoduše dohledáte, kdo dokument před vámi upravoval. Můžete využít i vlastní systém workflow a zjednodušit tak celý proces schvalování.

Soubory
setkání, v, construction poloha

Reporting


Tvořit reporty o stavu projektu nebylo nikdy jednodušší. Náš Manažerský informační portál (MIP) poběží i na vašem mobilním zařízení. Díky tomu budete mít okamžité a aktuální informace z DSS přístupné kdykoliv a kdekoliv si vzpomenete. Na pár kliknutí vytvoříte pravidelné zprávy, ale i přehledné tabulkové a grafické výstupy. 

Harmonogram


Chcete aktivně řídit čas a finance dle platné Metodiky pro časové řízení stavebních zakázek? Do DSS nahrajete veškeré verze harmonogramu ve formátu XC4 nebo MS Project, které lze propojit s rozpočtem a můžete je mezi sebou porovnávat.

The Wall of Ideas
Práce ve skladu

Zjišťovací protokoly


Naše systémové řešení vám umožní sledovat například průběh finančního čerpání nebo soupis provedených prací a dodávek s vazbou na harmonogram stavby. Vše snadno, rychle a odkudkoliv. Díky sdílení informací skrze jedno úložiště, mají všichni zúčastnění aktuální data, která urychlují proces schvalování i následnou fakturaci.

Změny během výstavby


Vytvořili jsme nástroj, který vám pomůže s administraci změn během výstavby v souladu s platnou legislativou a Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání VZ.


Poskytne vám aktuální informace, v jaké fázi proces se schvalování ZBV nachází. Zároveň veškeré změny promítá do harmonogramu stavby, díky tomu se dozvíte, jaký vliv na něj konkrétní změna má. ZBV manažer navíc eviduje zodpovědné osoby, potřebné dokumenty a můžete ho používat online přes webovou aplikaci.

Kontrola stavebních plánů

Rozpočet

Alfa omega stavby

01

3D Model

Prohlížejte 3D model s vazbou na položkový rozpočet

02

Dokumenty

Sdílejte aktuální verze veškerých dokumentů se všemi, kdo je potřebují.

03

Harmonogram 

a finanční plán

Mějte po ruce vždy tu správnou verzi.

04

Mobilní platforma

Ovládejte celou stavbu ze svého mobilu či tabletu.

05

Workflow

Nadefinujte si vlastní systém schvalování.

06

Změny během výstavby

Evidujte a spravujte změnové listy na jednom místě.

07

Zjišťovací protokoly

Udržujte neustálou kontrolu nad prováděnými pracemi.

08

Reporting

Mějte aktuální informace o stavbě  vždy po ruce.

09

Datové služby: Text
bottom of page