top of page

Informační model stavby (IMS)

BIM řešení od Hyperon advisory

V rámci naší poradenské činnosti vás úspěšně provedeme džunglí zavádění BIMu v ČR. Kromě kompletní podpory v oblasti BIM pro investora, projekční kanceláře a realizační či správu objektů zajišťujeme návrh, integraci a podporu provozu informačních systémů pro BIM.

 

Díky přehledu a dlouholeté spolupráci v této oblasti naší specialisté zpracují vaši analýzu BIM řešení daného projektu v rámci, kterého navrhneme nejvhodnější BIM nástroj a pomůžeme vám s jeho implementací a integrací do již používaných systémů. V rámci monitoringu procesů vaší společnosti připravíme vaší BIM firemní strategii. Náš BIM koordinátor vás úspěšně provede projektem od přípravy, přes výstavbu, až po uvedení do provozu.

bim-uvod
bim-reseni-od-hyperon

Hlavní výhody BIM

Efektivní užívání nových technologií

Kontrola nad celým projektem

Standardizované prostředí spolupráce

Zamezení sporů

Úspora času

Eliminace chyb

Vyšší konkurenceschopnost

Zvýšení produktivity práce

Lepší rozhodovací procesy

Vyšší ziskovost projektů

Efektivnější vynakládání finančních prostředků v průběhu celého životního cyklu stavby

hlavni-vyhody-bim
bim_pavouk.png
bim-banner
dodavatelé

Poradenství

& konzultace

Velky-banner1
co-je-bim

Co je BIM?

Principy managementu informací jsou známy od roku 1974 a v posledním desetiletí se posunuly z teoretické roviny do běžné praxe. Děje se tak především díky potenciálu práce s informačním modelem stavby, které přináší úspory, snižování rizik, použití efektivních technologií a systémů řízení založených na analýze dat.

 

Zkratka BIM se používá obecněji teprve od roku 2002. BIM (Building Information Modelling) neboli informační modelování staveb je proces vytváření, užití a správy dat o stavbě během jejího životního cyklu. „M“ lze vnímat také jako zkratku pro slovo „Management“, které možná lépe vystihuje, co použití BIM umožňuje, tedy především řízení informací o stavbě. Je třeba rozlišovat BIM jako informační model (určitou formu databáze) a BIM jako proces, který jen využívá za účelem výměny a sdílení informací, ale také jejich správy. Stejně tak “B” ze zkratky BIM (z angl. „Building“) se neomezuje pouze na budovy. Neznamená pouze budovu, ale obecně stavbu a také stavební proces.

BIM je metoda, nikoli software

 

Management informací o stavbě je jako metoda práce obecně použitelný na jakoukoli stavbu. Uplatní se nejen v segmentu pozemních staveb, ale také třeba v dopravním stavitelství, vodním stavitelství i stavitelství speciálním a inženýrském stavitelství obecně.

 

Informační model stavby si lze představit jako databázi informací, která může zahrnovat kompletní data od prvotního návrhu, přes výstavbu, správu budovy a případné změny dokončených staveb (rekonstrukce) až po její demolici, včetně ekologické likvidace stavby a uvedení prostoru do původního stavu. Tedy veškeré informace využitelné během celého životního cyklu stavby. Do této databáze přispívají svým dílem všichni účastníci stavebního procesu.

 

Základem BIM je spolupráce

 

Pro dosažení maximálního přínosu při použití metody BIM by žádná ze stran zainteresovaných v životním cyklu stavby neměla odmítat používat informační model a měla by do něj vkládat aktuální informace, stejně jako je z něj získávat pro svoje použití. Zásadní výhodou tohoto principu spolupráce a přístupu k informacím o stavbě je spolupráce bez ztráty dat a zachování přístupu k jejich platné verzi. To neznamená, že musí do modelu všichni vložit všechny své vědomosti a data. Měli by ale sdílet informace, které jsou potřebné pro ostatní účastníky stavebního procesu.

Jednotlivé části BIMu

BIM mezinárodně?

Jak je na tom Česká republika?

co-je-bim-krizovatka
Kotva 3

KONTAKTUJTE NÁS A VYŽÁDEJTE
SI KONKRÉTNÍ INFORMACE

Engineering Sketch

Koordinátor CDE zajistí technickou asistenci po dobu trvání projektu

Zpracování dokumentu BEP (Plán realizace BIM) a jeho aktualizace v případě změn.

Zajištění proškolení všech participantů projektu. Zavedení dat do stavby, nastavení potřebných parametrů dle platných směrnic a nařízení.

Založení uživatelských účtů, nastavení rolí a patřičných oprávnění a jejich aktualizace v případě potřeby.

Koordinace zúčastněných stran a využití dat v průběhu projektu.

Případné zatřídění podkladů, digitalizace tištěných podkladů, nahrání digitalizovaných dat do CDE, kontrola úplnosti dokumentů/ podkladů.

Zpracování průběžných výstupů pro objednatele dle požadavků.

Závěrečná zpráva objednateli, předání offline dat.

Definování BIM požadavků

Pomoc při definování BIM požadavků zadavatele na projekt. Zpracování dokumentu EIR (Informační požadavky klienta na projekt).

Implementace Společného datového prostředí (CDE)

Zavedení společného datového prostředí (CDE) do organizace – nastavení interních procesů pro použití a výměnu informací, návrh složkové struktury pro ukládání dokumentů.

Srozumitelné schvalovací procesy (workflow)

Definování schvalovacích procesů a postupů pro připomínkování a schvalování dokumentů v prostředí CDE.

Maximální využití informací z modelu stavby

Konzultace nad správným nastavením atributů a parametrů informačního modelu dle platných metodik.

Tvorba rozpočtu a harmonogramu z dat uložených v modelu.

Propojení dat v CDE s dalšími aplikacemi.

banner-definice-s-kruzitkem
bottom of page