TECHNICKÁ PODPORA

Poskytujeme pomoc při řešení provozních problémů, poruchových stavů produktů prostřednictvím telefonického a nebo emailového poradenství.

SERVIS

technické pomoci při práci s produkty u zákazníka nebo vzdáleným přístupem u nás není výjimkou

přístup do uživatelské sekce stránek Aspe – založení přístupů uživatelům zákazníka do uživatelské sekce

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

odstraníme poruchové stavy produktů na základě nahlášených požadavků zákazníka

IMPLEMENTACE

poskytujeme implementační služby dle dohody se zákazníkem

součástí těchto služeb bude návrh požadovaného řešení, zahrnující i plán požadovaných úprav

UPDATE / UPGRADE

v případě neaktuálních verzí jsme schopni zajistit instalaci, či přímo upgrade dané verze

programování