top of page
Nabídk

Nabídka softwarů

Produkty: Welcome

ASPE software
pro stavebnictví

Aspe umožňuje připravit a realizovat každou fázi stavebního projektu. Řeší práci s rozpočtem, čerpání, fakturace, dokumentací stavby, procesy řízení a schvalování.

Rodina produktů Aspe Vám poskytne komplexní řešení Vašich požadavků, ať už patříte mezi investory, dodavatele, či projektanty. Využívá nejmodernější platformy, jejíž jednotlivé nástroje Vám umožní rychlou a efektivní práci se všemi moduly, a to dle aktuálních metodik a směrnic. Na vysokou bezpečnost dat se můžete spolehnout, je u nás dlouhodobě na prvním místě.

Investor-dodavatel-projektant.png

KONTAKTUJTE NÁS A VYŽÁDEJTE
SI KONKRÉTNÍ INFORMACE

Kotva 2

AspeEsticon
 

AspeEsticon je modulární aplikace, která přináší podstatnou novinku v propojení konstrukčních prvků s 3D modelem, dále cenové soustavy, přehledný výpočet celoživotních nákladů na stavbu, vytváření změnových listů, zjišťovacích protokolů, faktur a generování příslušných tiskových sestav. 

> Produktový list ke stažení >

DEMO ZDARMA

Esti_obráek.png

Hlavní vlastnosti jednotlivých licencí

Efektivní prostředek pro řízení stavebních zakázek

 • efektivní řízení projektové dokumentace ve všech fázích přípravy,

 • sestavení soupisu prací dle projektu nebo s využitím 3D modelu,

 • sestavení časového a finančního harmonogramu,

 • souběžná práce na více projektech, práce s více moduly, cenové soustavy,

 • uzpůsobení gridu dle uživatele, VV a provázání rozpočtu pomocí figur,

 • ZBV – hromadné zatřídění, odeslání na AspeHub,

 • Čerpání – protokol o skutečné výměře, schvalovací proces,

 • práce s rozpočtem (provázaní pomocí figur, výkaz výměr),

 • kontrola rozpočtu (XC4, XDC, vlastní),

 • kalkulace (založení rozpadu položky, úprava KV pro jednotlivé objekty atd.) ,

 • funkcionality pro ŘSD (Skupiny ZBV, kontrola pravidel skupiny ŘSD, závěrečné ZBV, tiskové sestavy SGŘ ŘSD atd.),

 • funkcionality pro SŽ (s-kód, skupiny ZBV, rozlišení způsobilostí, aktivity CEF, administrace odpadů atd.),

Nabídka licencí

Licence síť / lokál / cloud

Maintenance

Simple

Premium

Základní modul (rozpočet, ceník OTSKP, jazykové mutace), 3D model, OTSKP_6_9, BUILDIM

 

 

 

> Zaslání poptávky (Žádost o více informací) >

Základní modul (rozpočet, ceník OTSKP, jazykové mutace), 3D model, Kalkulace, OTSKP_6_9, BUILDIM, Harmonogram, Finanční plán

AspeEsticon
AspeHub

AspeHub
 

AspeHub je webová aplikace, která slouží jako tzv. společné datové prostředí (CDE). Umožňuje mít veškerá data na jednom místě a má přístup ke všem dokumentům DMS, zároveň je propojen s rozpočtovou aplikací AspeEsticon, AspeHub  certifitkovaně splňuje požadavky Směrnice SFDI na CDE. 

> Produktový list ke stažení >

DEMO ZDARMA

Hub_obrázek.png

Chytré řízení vaší stavby, které šetří peníze

AspeHub, stavba jako na dlani. Chytré řešení pro investory, projektanty, zhotovitelé, ale také pro subdodavatelé a správce staveb, nebo dozor stavby

Porovnávání revizí PDF dokumentů, výkresů a 3D modelů, - úkolovník, - vkládání připomínek a komentářů do dokumentů, - rozšíření modulu Stavba o nové pohledy, detaily a informace, - rozšíření modulu workflow o nové uzle, paralelní větvení, upozornění a změnu dokumentů, - rozšíření modulu workflow o tvorbu cyklických vazeb a diskuzi na uzlech, - tvorba odkazů na dokumenty a složky, - stavební deník, - společné datové prostředí CDE, které propojuje *kompletní a aktuální dokumenty (DMS), dále *procesy projektu a *komunikaci, - práce s 3D modelem bez nutnosti instalovat další software, -  atestovaný produkt dle metodik SFDI pro CDE prostředí, -  logování změn dokumentů neboli auditní stopa (auditlog), - možnost kategorizace a štítkování, - e-mailové i vnitřní notifikace, - propojení a zobrazení dat z AspeEsticon, - správa uživatelů a organizací > pro zhotovitele, investory i projektanty

Nabídka licencí

Licence síť / cloud

Maintenance

Simple

Premium

Dokumenty, Workflow, Připomínkové řízení

> Zaslání poptávky (Žádost o více informací) >

 

Dokumenty, Workflow, Připomínkové řízení, Stavba (rozpočet, čerpání, fakturace, ZBV, harmonogram, finanční plán)

AspeMip
 

Manažerský informační portál (MIP) je reportingový nástroj, který na základě dat tvoří reporty o realizovaných stavbách, tyto data jsou především určené pro vedení organizace. Slouží pro zobrazení informací a následný možný export. Všechna data je možné do MIP nahrávat nejen z rodiny Aspe, ale i z dalších relevantních informačních systémů (excel, či manuální zadávání). AspeMip disponuje vlastním datovým skladem a pracuje s tzv. časovými řezy. 

> Produktový list ke stažení >

AspeMip logo.PNG

Všechny informace jako na dlani, které šetří peníze

Kompletní manažerský přehled nad projekty.

Reporty, přehledy a analýzy z dat získaných ze zdrojových systémů | Vlastní datový sklad nezávislý na stavu zdrojových systémů | Zobrazení informací k vybranému datu | Optimalizace pro různé druhy zařízení | Výstupy reportů a grafů | Kompletní přehled nad projekty | Sjednocení různorodých dat na jednom místě | Šetří čas strávený nad získáváním dat z ostatních systémů | Dostupnost informací kdykoliv a odkudkoliv

 • Změnové listy (ZBV),

 • Čerpání,

 • Finanční rekapitulace,

 • Optimalizace a dostupnost - informace přístupné odkudkoliv,

 • Hospodaření stavby,

 • Zůstatek, Cash-flow,

 • Realizace zakázek,

 • Vnitropodnikové moduly (výkazy, helpdesk, vozový park, roční rozhovory, aj. )

Nabídka licencí

Licence síť

Maintenance

Simple

Reporty (DS reporty, online reporty, mobilní reporty), Notifikace, Vstupy

Reporty (DS reporty, online reporty, mobilní reporty), Notifikace, Vstupy, Výkazy, Helpdesk, Roční rozhovory, Vozový park

Reporty (DS reporty, online reporty, mobilní reporty), Notifikace, Vstupy, Výkaz, Helpdesk

Premium

Premium plus

> Zaslání poptávky (Žádost o více informací) >

AspeMip
Kotva 3

KONTAKTUJTE NÁS A VYŽÁDEJTE
SI KONKRÉTNÍ INFORMACE

Investor - mapa
Stavba mostu

Investor

Jste investor a vypisujete veřejné soutěže na stavební zakázky? Porovnáváte nabídky uchazečů? Nebo už projekt probíhá a vy chcete mít naprostou kontrolu nad všemi jeho dimenzemi?

Dodavatel

Jste dodavatelská firma a soutěžíte veřejné zakázky? Oceňujete položkové rozpočty? Vytváříte doklady o realizaci stavby jako zjišťovací protokoly, výkaz výměr a faktury? Pracujete s harmonogramem dle metodik SFDI?

Projektant

Zpracováváte projektovou dokumentaci od investičního záměru až po realizaci? Chcete mít všechny dokumenty ve všech fázích přípravy na jednom místě? Vytváříte soupisy prací staveb? Začínáte objevovat kouzlo vícerozměrných modelů?

Co j sw Aspe

Aspe software
 

Nabízí řešení od A do Z pro všechny firemní oblasti ve stavebnictví a státní a územní samosprávě. Dopřejte si vy správu celé stavby na jednom msítě.

 • Řízení a management

 • CRM / zákazníci

 • Nákup

 • Sklad

 • Výroba

 • Prodej

 • Poskytování služeb

 • Finance a účetnictví

 • Mzdy a personalistika

 • BI/controlling a reporting

Mladé podnikatelky

Dagmar Frajmanová

referentka

„AspeEticon nám umožňuje sledovat každý proces stavby. Bez toho bychom tak komplexní stavbu jako je rekonstrukce úseku dálnice D1 nemohli efektivně řídit.“

Představení softwaru AspeEsticon

Video_youTube
Kotva 1
bottom of page