top of page
Nabídk

Nabídka softwarů

Produkty: Welcome

ASPE software
pro stavebnictví

Aspe umožňuje připravit a realizovat každou fázi stavebního projektu. Řeší práci s rozpočtem, čerpání, fakturace, dokumentací stavby, procesy řízení a schvalování.

Rodina produktů Aspe Vám poskytne komplexní řešení Vašich požadavků, ať už patříte mezi investory, dodavatele, či projektanty. Využívá nejmodernější platformy, jejíž jednotlivé nástroje Vám umožní rychlou a efektivní práci se všemi moduly, a to dle aktuálních metodik a směrnic. Na vysokou bezpečnost dat se můžete spolehnout, je u nás dlouhodobě na prvním místě.

Investor-dodavatel-projektant.png

KONTAKTUJTE NÁS A VYŽÁDEJTE
SI KONKRÉTNÍ INFORMACE

Kotva 2

AspeEsticon
 

AspeEsticon je modulární aplikace, která přináší podstatnou novinku v propojení konstrukčních prvků s 3D modelem, dále cenové soustavy, přehledný výpočet celoživotních nákladů na stavbu, vytváření změnových listů, zjišťovacích protokolů, faktur a generování příslušných tiskových sestav. 

> Produktový list ke stažení >

DEMO ZDARMA

Esti_obráek.png

Hlavní vlastnosti jednotlivých licencí

Efektivní prostředek pro řízení stavebních zakázek

 • efektivní řízení projektové dokumentace ve všech fázích přípravy,

 • sestavení soupisu prací dle projektu nebo s využitím 3D modelu,

 • sestavení časového a finančního harmonogramu,

 • souběžná práce na více projektech, práce s více moduly, cenové soustavy,

 • uzpůsobení gridu dle uživatele, VV a provázání rozpočtu pomocí figur,

 • ZBV – hromadné zatřídění, odeslání na AspeHub,

 • Čerpání – protokol o skutečné výměře, schvalovací proces,

 • práce s rozpočtem (provázaní pomocí figur, výkaz výměr),

 • kontrola rozpočtu (XC4, XDC, vlastní),

 • kalkulace (založení rozpadu položky, úprava KV pro jednotlivé objekty atd.) ,

 • funkcionality pro ŘSD (Skupiny ZBV, kontrola pravidel skupiny ŘSD, závěrečné ZBV, tiskové sestavy SGŘ ŘSD atd.),

 • funkcionality pro SŽ (s-kód, skupiny ZBV, rozlišení způsobilostí, aktivity CEF, administrace odpadů atd.),

Nabídka licencí

Licence síť / lokál / cloud

Maintenance

Simple

Premium

Základní modul (rozpočet, ceník OTSKP, jazykové mutace), 3D model, OTSKP_6_9, BUILDIM

 

 

 

> Zaslání poptávky (Žádost o více informací) >

Základní modul (rozpočet, ceník OTSKP, jazykové mutace), 3D model, Kalkulace, OTSKP_6_9, BUILDIM, Harmonogram, Finanční plán

AspeEsticon
AspeHub

AspeHub
 

AspeHub je webová aplikace, která slouží jako tzv. společné datové prostředí (CDE). Umožňuje mít veškerá data na jednom místě a má přístup ke všem dokumentům DMS, zároveň je propojen s rozpočtovou aplikací AspeEsticon, AspeHub  certifitkovaně splňuje požadavky Směrnice SFDI na CDE. 

> Produktový list ke stažení >

DEMO ZDARMA

Hub_obrázek.png

Chytré řízení vaší stavby, které šetří peníze

AspeHub, stavba jako na dlani. Chytré řešení pro investory, projektanty, zhotovitelé, ale také pro subdodavatelé a správce staveb, nebo dozor stavby

Porovnávání revizí PDF dokumentů, výkresů a 3D modelů, - úkolovník, - vkládání připomínek a komentářů do dokumentů, - rozšíření modulu Stavba o nové pohledy, detaily a informace, - rozšíření modulu workflow o nové uzle, paralelní větvení, upozornění a změnu dokumentů, - rozšíření modulu workflow o tvorbu cyklických vazeb a diskuzi na uzlech, - tvorba odkazů na dokumenty a složky, - stavební deník, - společné datové prostředí CDE, které propojuje *kompletní a aktuální dokumenty (DMS), dále *procesy projektu a *komunikaci, - práce s 3D modelem bez nutnosti instalovat další software, -  atestovaný produkt dle metodik SFDI pro CDE prostředí, -  logování změn dokumentů neboli auditní stopa (auditlog), - možnost kategorizace a štítkování, - e-mailové i vnitřní notifikace, - propojení a zobrazení dat z AspeEsticon, - správa uživatelů a organizací > pro zhotovitele, investory i projektanty

Nabídka licencí

Licence síť / cloud

Maintenance

Simple

Premium

Dokumenty, Workflow, Připomínkové řízení

> Zaslání poptávky (Žádost o více informací) >

 

Dokumenty, Workflow, Připomínkové řízení, Stavba (rozpočet, čerpání, fakturace, ZBV, harmonogram, finanční plán)