top of page

AspeEsticon Advanced – Stavbyvedoucí

Cena je s DPH

  • 5 500 českých korun
  • Hyperon advisory s.r.o., Sokolovská 352/215, Praha 9

Popis školení

AspeEsticon je modulární aplikace, která přináší podstatnou novinku v propojení konstrukčních prvků s 3D modelem, dále cenové soustavy, přehledný výpočet celoživotních nákladů na stavbu, vytváření změnových listů, zjišťovacích protokolů, faktur a generování příslušných tiskových sestav. Navíc má uživatelsky přívětivé prostředí, kde si můžete přizpůsobit uspořádání oken (moduly) na více obrazovkách V této lekci jsme si pro Vás připravili celodenní školení určené pro prvotní seznámení s celým programem. Náplní školení je ovládání a orientace v programu, jednotlivých modulech, jejich nastavení a celkový přehled o práci v nich a možnostech výstupů Náplň školení | 4 h ◾ základní orientace v cenových soustavách ◾ nastavení parametrů programu a informační model stavby ◾ orientace v modulu stavba, práce s rozpočtem, importy soupisu prací, jednoduché kalkulace ◾ práce se změnami během výstavby, vytváření nové položky ZBV, skupiny dle ŘSD ◾ tvorba zjišťovacích protokolů, převzetí položky na ZP, práce v synchronizovaném seznamu ◾ vytváření faktur, hromadné generování faktur ze ZP, zálohové faktury ◾ základní tiskové výstupy, tiskové sestavy pro sledování realizace stavby, ◾ harmonogram, průběh stavby a sledování nákladů, ◾ import a export (SP, ZBV, ZP, FA)


Přehled termínů v následujícím měsíci


Storno podmínky

Objednávku lze ZMĚNIT / ZRUŠIT nejpozději 2 dny předem. Poté již podléhá obchodním podmínkám.


Kontaktní údaje

  • Hyperon advisory s.r.o., Sokolovská 352/215, Praha 9-Vysočany, Česko

    +420 770 358 566

    info@hyperon-a.cz

Stránka služby: Bookings_Service_Page
bottom of page