top of page

AspeEsticon Advanced – Rozpočtář

Cena je s DPH

  • 5 500 českých korun
  • Hyperon advisory s.r.o., Sokolovská 352/215, Praha 9

Popis školení

AspeEsticon je modulární aplikace, která přináší podstatnou novinku v propojení konstrukčních prvků s 3D modelem, dále cenové soustavy, přehledný výpočet celoživotních nákladů na stavbu, vytváření změnových listů, zjišťovacích protokolů, faktur a generování příslušných tiskových sestav. Navíc má uživatelsky přívětivé prostředí, kde si můžete přizpůsobit uspořádání oken (moduly) na více obrazovkách V této lekci jsme si pro Vás připravili celodenní školení určené pro prvotní seznámení s celým programem. Náplní školení je ovládání a orientace v programu, jednotlivých modulech, jejich nastavení a celkový přehled o práci v nich a možnostech výstupů Náplň školení | 4 h ◾ používané cenové soustavy a práce s nimi, ◾ nastavení parametrů programu a stavby, ◾ sestavení položkového rozpočtu, ◾ zadání výkazu výměr položek (výpočet množství), ◾ výpočty přesuny hmot a sutí, ◾ přepočty cen, ◾ hromadné změny položek objektů, ◾ tvorba ZBV, ◾ základní tiskové výstupy, ◾ exporty a importy rozpočtů, ◾ kalkulace (založení rozpadu položky, úprava KV pro jednotlivé objekty atd.), ◾ Vyhodnocování nabídek, ◾ harmonogram, průběh stavby a sledování nákladů,


Přehled termínů v následujícím měsíci


Storno podmínky

Objednávku lze ZMĚNIT / ZRUŠIT nejpozději 2 dny předem. Poté již podléhá obchodním podmínkám.


Kontaktní údaje

  • Hyperon advisory s.r.o., Sokolovská 352/215, Praha 9-Vysočany, Česko

    +420 770 358 566

    info@hyperon-a.cz

Stránka služby: Bookings_Service_Page
bottom of page