top of page
bim-mezinarodně

BIM mezinárodně

Plány na zavedení metody BIM do praxe se rodí z mezinárodní spolupráce

 

Metoda BIM se stává hlavní globální cestou k digitalizaci stavebnictví. Zavádí ji proto do praxe veřejného sektoru velké množství států Evropy, Ameriky i Asie.

 

Při přípravě standardů a podpůrných materiálů se odbor Koncepce BIM České agentury pro standardizaci snaží při své práci maximálně využívat zahraničních zkušeností a standardy kooperovat nejen v rámci Evropské unie, ale celosvětově. Sdílení zkušeností a informací umožňuje postupovat při zavádění metody BIM do praxe rychleji a efektivně. 

 

Nemusíme vynalézat kolo a získáváme šanci využít znalostí, ke kterým bychom se propracovávali jen velmi obtížně. Díky tomu nemusíme tak vymýšlet či zkoušet něco, co již za nás ověřil (úspěšně či neúspěšně) někdo jiný. Velmi dobré zkušenosti může z mezinárodní spolupráce například v oblasti klasifikačního systému brzy získat i Ředitelství silnic a dálnic, v oblasti infrastrukturních staveb, u nichž v rámci České republiky moc partnerů k diskusi nemá.

Zdroj článku: https://www.koncepcebim.cz/834-bim-mezinarodne

Stavba budovy
bim-mezinarodně-uvod

BIM EU Task Group

 

CCI Collaboration

 

Global BIM Network

 

bim-mezinarodně-krizovatka
bottom of page