top of page

BEZPEČNOST INFORMACÍ

Poskytnuté informace (např.: sdílené datové prostředí) od našich zákazníků v jakékoliv podobě jsou hlavním pracovním nástrojem společnosti Hyperon advisory s.r.o., a proto vedení společnosti vnímá zajištění ochrany informací jako přirozenou a nedílnou součást svých podnikatelských aktivit k zajištění vzájemné důvěry se zákazníky a tím pádem také dlouhodobé prosperity společnosti.


Společnosti Hyperon advisory s.r.o. se proto zavazuje:

  1. Důsledně plnit smluvní bezpečnostní závazky ve vztahu k zákazníkům.

  2. Naplnit potřeby a požadavky zákazníků v oblasti ochrany informací i po skončení závazku.

  3. Zajistit plnění legislativních předpisů v oblasti bezpečnosti informací.

  4. Analyzovat rizika bezpečnosti informací a tím předcházet negativním dopadům.

  5. Všichni zaměstnanci přijímají osobní odpovědnost za nakládání s firemními informacemi.

  6. Jednat vždy profesionálně a čestně.


Toto prohlášení společnosti Hyperon advisory s.r.o. o bezpečnosti informací je platné a účinné od 14. 5. 2019.

Bezpečnost informací: Text
bottom of page