Gadgets

ŠKOLENÍ

Poskytujeme také certifikovaná školení všech produktů Aspe. Vybrat si můžete z naší nabídky školení, která pravidelně pořádáme v Praze a to vždy v úterý a čtvrtek.

Po konzultaci vám můžeme připravit individuální školení dle vašich požadavků a potřeb:

 • provádíme individuální školení v prostorách zákazníka, případně v jiných lokalitách

 • disponujeme školicí technikou, snižujeme tak náklady na vybavenost uživatelů

 • upravíme školení dle potřeb zákazníka, na základě kterých zpracujeme individuální dokumentaci

 

BASIC

Úvodní školení určené pro naprosté začátečníky, kteří se během celodenního školení seznámí s celým programem, od ovládání a orientaci v programu, jeho nastavení až po přehled o jednotlivých modulech a práci v nich.

Náplň školení | 5h

 • orientace v programu (stromová struktura, nástrojová lišta, menu, záložky)

 • nastavení parametrů programu

 • nastavení parametrů stavby

 • číselníky

 • možnosti vyhledání a filtrování záznamů v jednotlivých seznamech,

 • synchronizovaný seznam

 • základní obecné funkce (kopírování, mazání, exporty, importy, tisky)

 • popis základních modulů

 • zpracování zakázky ve všech základních modulech (Aspe, Stavba, ZBV, Čerpání, Faktury, včetně vyžití modulu Cenové soustavy)

 • základní tiskové sestavy

STAVBYVEDOUCÍ

Odborné školení určené pro uživatele se základními znalostmi práce v programu, kteří potřebují získat odbornost pro sledování realizace stavby.

Náplň školení | 5h

 • základní orientace v cenových soustavách

 • nastavení parametrů programu a informační model stavby

 • orientace v modulu stavba, práce s rozpočtem, importy soupisu prací, jednoduché kalkulace

 • práce se změnami během výstavby, vytváření nové položky ZBV, skupiny dle ŘSD

 • tvorba zjišťovacích protokolů, převzetí položky na ZP, práce v synchronizovaném seznamu

 • vytváření faktur, hromadné generování faktur ze ZP, zálohové faktury

 • základní tiskové výstupy, tiskové sestavy pro sledování realizace stavby

 • import a export (SP, ZBV, ZP, FA)

INVESTOR

Odborné školení určené pro investory staveb se základními znalostmi práce v programu, kteří vypisují veřejné soutěže o dodávku díla, porovnávají nabídky uchazečů a vyhodnocují soutěž.

Náplň školení | 4h

 • nastavení parametrů programu, stavby

 • struktura položkového rozpočtu

 • import kontrolního rozpočtu

 • porovnání rozpočtu s cenovou soustavou

 • datový předpis XC4

 • exporty nabídek

 • protokoly o exportu

 • sehrání nabídek

 • import zjišťovacích protokolů a faktur

 • základní tiskové výstupy

ROZPOČTÁŘ

Odborné školení, určené pro uživatele se základy práce v programu, kteří potřebují získat odborné znalosti v rozpočtování.

Náplň školení | 5h

 • používané cenové soustavy a práce s nimi

 • nastavení parametrů programu a stavby

 • sestavení položkového rozpočtu

 • zadání výkazu výměr položek (výpočet množství)

 • výpočty přesuny hmot a sutí

 • přepočty cen

 • hromadné změny položek, objektů

 • tvorba ZBV

 • základní tiskové výstupy

 • exporty a importy rozpočtů

KALKULANT

Školení určené pro uživatele se základy práce v programu, kteří potřebují získat odbornost v kalkulování nabídek v Aspe.

​Náplň školení | 5h

 • používané cenové soustavy

 • aktualizace cenových soustav dle rozpočtu

 • tvorba vlastního ceníku

 • kalkulační vzorce

 • kalkulace položek – výkonem, normou

 • nastavení parametrů programu a stavby

 • tvorba položkového rozpočtu

 • import soupisu prací

 • ocenění dle ceníku nebo jiné stavby

 • limitky potřeb

 • fixace cen

 • datový předpis XC4

 • exporty a importy

 • základní tiskové výstupy

ADMINISTRACE ZBV

Zpracování změn během výstavby v Aspe dle zaktualizované Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 18/2017 platné od 22. 11. 2018 a dle nových požadavků SFDI.

​Náplň školení | 3h

 • skupiny položek dle směrnice GŘ ŘSD 18/2017 v platném znění

 • práce s položkovým rozpočtem včetně ZBV

 • stavby dle FIDIC

 • nové úpravy pro SFDI včetně dodatků

 • exporty a importy ZBV

 • základní tiskové sestavy

FAKTURACE VE SDRUŽENÍ

Zapracování novely zákona o DPH z 1. 7. 2017, kde se změny týkají společníků a vytváření daňových dokladů.

​Náplň školení | 3h

 • změny ve sdružení dle novely zákona o DPH z 1.7.2017

 • založení sdružení v Aspe a práce s položkovým rozpočtem

 • vytváření daňových dokladů sdružení

 • importy a exporty ZP a FA

 • tiskové sestavy sdružení

DATOVÝ SKLAD STAVBY (DSS)

Řízení a administrace stavebního projektu v souladu s platnou legislativou a pravidly poskytovatele finančních prostředků včetně systému pro správu a oběh dokumentů a jejich archivace.

​Náplň školení | 3h

 • práce s dokumenty (DMS)

 • položkový rozpočet

 • změny během výstavby

 • zjišťovací protokoly, fakturace

 • workflow

 • harmonogram a finanční plán

 • tiskové sestavy

HARMONOGRAM

Odborné školení je určeno pro uživatele se základy práce v programu, kteří potřebují získat odborné znalosti pro práci s harmonogramy.

​Náplň školení | 3h

 • nastavení harmonogramu

 • vytváření činností a milníků

 • práce s Ganttovým diagramem a finančním plánem

 • porovnávání harmonogramů (As Planned, As Built)

 • importy a exporty

Chybí vám nějaké informace? Neváhejte se na nás obrátit.