Gadgets

ŠKOLENÍ

Poskytujeme také certifikovaná školení všech produktů Aspe. Vybrat si můžete z naší nabídky školení, která pravidelně pořádáme v Praze a to vždy v úterý a čtvrtek.

Po konzultaci vám můžeme připravit individuální školení dle vašich požadavků a potřeb:

 • provádíme individuální školení v prostorách zákazníka, případně v jiných lokalitách

 • disponujeme školicí technikou, snižujeme tak náklady na vybavenost uživatelů

 • upravíme školení dle potřeb zákazníka, na základě kterých zpracujeme individuální dokumentaci

Všechna poskytovaná školení produktů jsou certifikovaná s platností vždy na 2 roky; po skončení platnosti musí být certifikát obnoven po proškolení na novinky, které se během 2 let od vystavení v daném produktu objevily; všechna školení je možné je zahrnout do systému vzdělávání ČKAIT.

 

Aspe Esticon & Aspe 10

celodenní školení určené pro prvotní seznámení s celým programem; náplní školení je ovládání a orientace v programu, jednotlivých modulech, jejich nastavení a celkový přehled o práci v nich a možnostech výstupů

 

AspeEsticon - BASIC

Náplň školení | 5h

 • základní orientace v programu

 • ukázka modulů a jejich nastavení

 • celkový přehled o práci

 • možnosti možných výstupů

 • základní tiskové sestavy

Aspe10 - BASIC

Náplň školení | 5h

 • orientace v programu (stromová struktura, nástrojová lišta, menu, záložky)

 • nastavení parametrů programu

 • nastavení parametrů stavby

 • číselníky

 • možnosti vyhledání a filtrování záznamů v jednotlivých seznamech,

 • synchronizovaný seznam

 • základní obecné funkce (kopírování, mazání, exporty, importy, tisky)

 • popis základních modulů

 • zpracování zakázky ve všech základních modulech (Aspe, Stavba, ZBV, Čerpání, Faktury, včetně vyžití modulu Cenové soustavy)

 • základní tiskové sestavy