Gadgets

ŠKOLENÍ

Poskytujeme také certifikovaná školení všech produktů Aspe. Vybrat si můžete z naší nabídky školení, která pravidelně pořádáme v Praze a to vždy v úterý a čtvrtek.

Po konzultaci vám můžeme připravit individuální školení dle vašich požadavků a potřeb:

  • provádíme individuální školení v prostorách zákazníka, případně v jiných lokalitách

  • disponujeme školicí technikou, snižujeme tak náklady na vybavenost uživatelů

  • upravíme školení dle potřeb zákazníka, na základě kterých zpracujeme individuální dokumentaci

Všechna poskytovaná školení produktů jsou certifikovaná s platností vždy na 2 roky; po skončení platnosti musí být certifikát obnoven po proškolení na novinky, které se během 2 let od vystavení v daném produktu objevily; všechna školení je možné je zahrnout do systému vzdělávání ČKAIT.

 
 

Basic

úvodní povinné školení určené pro naprosté začátečníky, kteří se potřebují seznámit se základní funkcionalitou programu

 

AspeEsticon & Aspe10

celodenní školení určené pro prvotní seznámení s celým programem; náplní školení je ovládání a orientace v programu, jednotlivých modulech, jejich nastavení a celkový přehled o práci v nich a možnostech výstupů

AspeHub & AspeOnline

celodenní školení určené pro prvotní seznámení s programem se zaměřením na práci s dokumenty a základním přehledem o dalších modulech a ostatních funkcích

AspeMip

celodenní školení určené pro prvotní seznámení s reportingovým nástrojem v podobě webové aplikace, který čerpá informace a data z primárních systémů, jak stavebních, tak i účetních