Gadgets

ŠKOLENÍ

Poskytujeme také certifikovaná školení všech produktů Aspe. Vybrat si můžete z naší nabídky školení, která pravidelně pořádáme v Praze a to vždy v úterý a čtvrtek.

Po konzultaci vám můžeme připravit individuální školení dle vašich požadavků a potřeb:

 • provádíme individuální školení v prostorách zákazníka, případně v jiných lokalitách

 • disponujeme školicí technikou, snižujeme tak náklady na vybavenost uživatelů

 • upravíme školení dle potřeb zákazníka, na základě kterých zpracujeme individuální dokumentaci

Všechna poskytovaná školení produktů jsou certifikovaná s platností vždy na 2 roky; po skončení platnosti musí být certifikát obnoven po proškolení na novinky, které se během 2 let od vystavení v daném produktu objevily; všechna školení je možné je zahrnout do systému vzdělávání ČKAIT.

 

AspeEsticon & Aspe10

navazující školení určené pro uživatele, kteří potřebují získat odborné znalosti

 

AspeEsticon - PŘÍPRAVA PROJEKTU

Náplň školení | ?h

 • příprava rozpočtu

 • nastavení soupisu prací dle třídníků

 • využití 3D modelu

 • tvorba mikro rozpočtů

 • nový výkaz výměr

 • novinka přípravy harmonogramu

 • přenos dat

 • možnosti výstupů

AspeEsticon - REALIZACE STAVBY

Náplň školení | ?h

 • ukázka zjišťovacích protokolů

 • změnové listy (ZBV)

 • tvorba faktur + fakturace ve sdružení

 • aktualizace harmonogramu v průběhu realizace

 • propojení s 3D modelem

AspeEsticon - OCENĚNÍ A KALKULACE

Náplň školení | ?h

 • práce s ceníky OTSKP, URS Praha

 • vytváření vlastních ceníků na základě již zkalkulovaných staveb

 • typy kalkulací (výkonem / normou)

 • nově využití mikro rozpočtů a 3D modelů

AspeEsticon - INVESTOR

Náplň školení | ?h

 • ukázka všech typů výstavby

 • porovnání nabídek

 • vyhodnocení dle ceny

 • splnění parametrů soutěže

 • nově multikriteriální požadavky

Aspe10 - STAVBYVEDOUCÍ

Náplň školení | 5h

 • základní orientace v cenových soustavách

 • nastavení parametrů programu a informační model stavby

 • orientace v modulu stavba, práce s rozpočtem, importy soupisu prací, jednoduché kalkulace

 • práce se změnami během výstavby, vytváření nové položky ZBV, skupiny dle ŘSD

 • tvorba zjišťovacích protokolů, převzetí položky na ZP, práce v synchronizovaném seznamu

 • vytváření faktur, hromadné generování faktur ze ZP, zálohové faktury

 • základní tiskové výstupy, tiskové sestavy pro sledování realizace stavby

 • import a export (SP, ZBV, ZP, FA)

Aspe10 - INVESTOR

Náplň školení | 4h

 • nastavení parametrů programu, stavby

 • struktura položkového rozpočtu

 • import kontrolního rozpočtu

 • porovnání rozpočtu s cenovou soustavou

 • datový předpis XC4

 • exporty nabídek

 • protokoly o exportu

 • sehrání nabídek

 • import zjišťovacích protokolů a faktur

 • základní tiskové výstupy

Aspe10 - ROZPOČTÁŘ

Náplň školení | 5h

 • používané cenové soustavy a práce s nimi

 • nastavení parametrů programu a stavby

 • sestavení položkového rozpočtu

 • zadání výkazu výměr položek (výpočet množství)

 • výpočty přesuny hmot a sutí

 • přepočty cen

 • hromadné změny položek, objektů

 • tvorba ZBV

 • základní tiskové výstupy

 • exporty a importy rozpočtů

Aspe10 - KALKULANT

​Náplň školení | 5h

 • používané cenové soustavy

 • aktualizace cenových soustav dle rozpočtu

 • tvorba vlastního ceníku

 • kalkulační vzorce

 • kalkulace položek – výkonem, normou

 • nastavení parametrů programu a stavby

 • tvorba položkového rozpočtu

 • import soupisu prací

 • ocenění dle ceníku nebo jiné stavby

 • limitky potřeb

 • fixace cen

 • datový předpis XC4

 • exporty a importy

 • základní tiskové výstupy

Aspe10 - ADMINISTRACE ZBV

​Náplň školení | 3h

 • skupiny položek dle směrnice GŘ ŘSD 18/2017 v platném znění

 • práce s položkovým rozpočtem včetně ZBV

 • stavby dle FIDIC

 • nové úpravy pro SFDI včetně dodatků

 • exporty a importy ZBV

 • základní tiskové sestavy

Aspe10 - FAKTURACE VE SDRUŽENÍ

​Náplň školení | 3h

 • změny ve sdružení dle novely zákona o DPH z 1.7.2017

 • založení sdružení v Aspe a práce s položkovým rozpočtem

 • vytváření daňových dokladů sdružení

 • importy a exporty ZP a FA

 • tiskové sestavy sdružení

Aspe10 - HARMONOGRAM

​Náplň školení | 3h

 • nastavení harmonogramu

 • vytváření činností a milníků

 • práce s Ganttovým diagramem a finančním plánem

 • porovnávání harmonogramů (As Planned, As Built)

 • importy a exporty